24 avril 2008

Burro Banton - Da Original Banton


Tracklist
1 Burro Banton - Bible Again 3:37
2 Burro Banton - Gunman 3:43
3 Burro Banton - Westmoreland Sensi Come From 3:39
4 Burro Banton - Warn Dem 3:48
5 Burro Banton - Attention 3:52
6 Burro Banton - Boom Wa Dis 3:48
7 Burro Banton - Washington Session 3:46
8 Burro Banton - Wanna No 3:34
9 Burro Banton - Excon 3:26
10 Burro Banton - Top A Line 3:35
11 Burro Banton - Boom Wa Dis-Hip Hop 3:50
12 Burro Banton - Dem A Gangster-Remix 3:53
13 Burro Banton - Girls Collect 3:39
14 Burro Banton - Gal U Dat 3:31
15 Burro Banton - No Problem 3:46
16 Burro Banton - Big Man Chill-Hip Hop 4:16
17 Burro Banton - Westmoreland Sensi-Remix 4:10